Home Vijesti BiH Transformacija poljoprivrede kroz međunarodnu podršku: Iskustva i perspektive iz Bosne i Hercegovine

Transformacija poljoprivrede kroz međunarodnu podršku: Iskustva i perspektive iz Bosne i Hercegovine

U organizciji UNDP i Češke razvojne agencije, organiziran je Tarčinu susret novinara iz cijele Bi H koji se bave temama vezanim za poljoprivredu i finansijsku podršku međunarodnih organizcija. U Bosni i Hercegovini EU je uložila u protekle četiri godine 20 miliona eura, direktnih pomoći pojedincima koji su aplicirali razvojnim projektima za sredstva, a aplikanti su morali razmišljati na poduzetnički način, odgovorno i prateći stroga pravila finansijera UNDP.

To je bila izvanredna podrška, jer su sredstva dodijeljena nepovratno u imanja i poslovanja aplikanata, o čemu je govorila Nedžla Adilagić, projekt menadžerica. Novac koji nije implementiran, a u pitanju su dva miliona eura, već je rezarvisan za poznate korisnike. Kroz projekat EU4agri Rekovery podržao je 180 korisnika sa 7 miliona, što je uloženo u poljoprivredni sektor. Od 250 aplikacija, odabrano je samo 14.

U sklopu praktičnog dijela, novinari su komunicirali sa nekim od aplikanata, te su posjetili u Visokom Mesnu ndustriju Semko, gdje su razgovarali o njihovim projektima, proizvodima, ekonomskoj održivosti i planovima za budućnost.

Anela Rodić Jerebica, govorila je o projektu EU4gri Rekovery, naglašavajući shvatanje EU da BiH ima ogroman poljoprivredni i privredni resurs kojem treba pomoć, što UNDP i Češka razvojna agencija radi već godinma.