Home Magazin Zanimljivosti Nevjerovatan snimak Pitona koji “presvlači” svoju kožu (VIDEO)

Nevjerovatan snimak Pitona koji “presvlači” svoju kožu (VIDEO)

Ovaj video prikazuje pitona koji je dug nekoliko metara u procesu mjenjanja kože.

Za razliku od drugih životinja zmije rastu tijekom svog čitavog života.

Zbog toga, povremeno dolazi do odbacivanja rožnog prekrivača (naziva se svlak, kožica u narodu poznata i kao zmijska košuljica) i njegova zamena novim slojevima koji nastaju na račun germinativnog sloja (stratum germinativum).

Sama pojava se naziva presvlačenje. Mlade zmije, zbog intenzivnijeg rasta presvlače se češće nego starije.

Takođe, zmije koje žive u zarobljeništvu se češće presvlače od onih u prirodi.

Do njega može i doći usled oštećenja kože izazvanog parazitima (grinje na pr.), mehaničkim oštećenjima ili nekom traumom (dugo gladovanje i dr.)

Pre samog presvlačenja zmije smanjuju aktivnost (kretanje, uzimanje hrane), oči im postaju mutne, a koža promeni boju.

Zatim, njuškom taru o neki čvrst predmet da bi napravile poderotinu i tarući se i dalje u jednom komadu skidaju čitav rožni prekrivač (kao što se skida čarapa).

Pogledajte ovaj video: